top of page

On-line kiadvány

GINOP-5.3.5-18-2018-00081

Felkészülés a foglalkoztatást érintő változásokra, a foglalkoztatási válsághelyzetek megelőzésére és a válsághelyzetek kezelésének módjaira, érdekképviseleti szervezetek együttműködésével és Miskolci Egyetem bevonásával a raktározási ágazatban. Projekt keretében a pályázatra vonatkozó on-line kiadvány készítése nemzetközi és európai uniós jó gyakorlatok bemutatására, nemzetközi és európai uniós együttműködés keretében külföldi jó gyakorlatok vizsgálata és azokkal kapcsolatos magyarországi adaptációs javaslatok elkészítése

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA.jpg

GINOP-5.3.5-18-2018-00081

Felkészülés a foglalkoztatást érintő változásokra, a foglalkoztatási válsághelyzetek megelőzésére és a válsághelyzetek kezelésének módjaira, érdekképviseleti szervezetek együttműködésével és Miskolci Egyetem bevonásával a raktározási ágazatban.

projekt keretében

a pályázatra vonatkozó on-line kiadvány készítése nemzetközi és európai uniós jó gyakorlatok bemutatására, nemzetközi és európai uniós együttműködés keretében külföldi jó gyakorlatok vizsgálata és azokkal kapcsolatos

magyarországi adaptációs javaslatok elkészítése tárgyában.

Tartalomjegyzék

I.Jó gyakorlatok

 1. Iparági munkaadók jó gyakorlata 3

Jó gyakorlat I............................................................................................... 3

Jó gyakorlat II............................................................................................... 4

Jó gyakorlat III.............................................................................................. 4

Jó gyakorlat IV.............................................................................................. 4

 1. Munkavállalói érdekképviseletek szerepe a kihívások kezelésében 5

 2. A feltárt jó gyakorlatok adaptálható elemei 6

táblázat SWOT elemzés.............................................................................................. 7

táblázat – PEST elemzés.............................................................................................. 8

II.Foglalkoztatási válsághelyzetek megelőzésére és a válsághelyzetek kezelésére

 1. Bevezetés – Kormányzati stratégiák 9

 1. ábra – A 2014-2020 programozási időszakra kiválasztott prioritások afoglalkoztatás bővítése

kapcsán............................................................................................ 14

 1. Kihívások a munkaerőpiac kapcsán – az átalakuló raktárlogisztika 14

 2. Munkaerő vonzása 18

 1. ábra – Nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Siófokon 18

  1. Munkaerő megtartása 20

16.      táblázat – Prioritások és intézkedések összefoglaló táblázata           21

 1. Elszívó hatások 21

Siófok tíz legnagyobb vállalata létszám szerint (2019)............................................................................................ 22

Siófok tágabb környezete............................................................................................ 22

III.Munkaerőpiaci trendek

 1. A raktárlogisztika nemzetközi munkaerőpiaci tendenciái 23

 1. ábra – A raktározás hozzáadott értéke 23

 2. ábra – Raktározási foglalkoztatottak részaránya a teljes foglalkoztatottságban(minden ország együttesen)           24

1.        táblázat – Foglalkoztatottak száma az Európai Unióban és tagállamaiban (mindenágazat és

raktározás, 2010 és 2020)............................................................................................ 25

 1. A raktározás hazai munkaerőpiaci helyzete 26

3. ábra – A bruttó hozzáadott érték változása 1995 és 2019 között (milliárd forint)............................................................................................ 27

2.        táblázat – A bruttó hozzáadott érték változása a raktározási ágazatban 2010 és2019 között

(NUTS-2 és megyei bontás, választott évek, milliárd forint)............................................................................................ 28

4. ábra – A raktározási bruttó hozzáadott érték regionális és megyei aránya (2019)............................................................................................ 29

 1. táblázat – Magyarország exportjának ágazati megoszlása részletes ipari ágazatokkal(választott

évek, SITC nomenklatúra)............................................................................................ 30

 1. táblázat – Magyarország importjának ágazati megoszlása részletes ipari ágazatokkal(választott

évek, SITC nomenklatúra)............................................................................................ 31

 

 1. ábra – A raktárak és szállítóeszközök külkereskedelmi termékforgalma árucsoportokszerint

2020-ban............................................................................................ 31

 1. ábra – A raktárak és szállítóeszközök külkereskedelmi termékforgalmának alakulása2  014 és

2020 között............................................................................................ 32

 1. táblázat – Magyarország exportjának ágazati megoszlása – raktárak csoport (választott évek, KN nomenklatúra)           33

 2. táblázat – Magyarország importjának ágazati megoszlása részletes ipari ágazatokkal( választott

évek, KN nomenklatúra)............................................................................................ 33

 1. táblázat – TOP5 legfontosabb raktározási termék exportja a KombináltNomenklatúra 84-es és

85-ös árucsoportjában (2020)............................................................................................ 34

 1. táblázat – TOP5 legfontosabb raktározási termék importja a KombináltNomenklatúra 84-es és

85-ös árucsoportjában (2020)............................................................................................ 35

Magyarországi beruházások állománya (milliárd forint, 2010 és 2019)............................................................................................ 36

 1. táblázat – Ipari tevékenység árbevétele (2010 és 2020, milliárd forint) 37

 2. táblázat – Raktáripar TEÁOR szerinti besorolása 38

 3. táblázat – A magyarországi raktáripar árbevétele (2020, milliárd forint) 39

 4. táblázat – A magyarországi raktáripar főbb karakterisztikái (2010 és 2019) 40

 1. ábra – Raktározó vállalatok számának alágazatok szerinti megoszlása (2019, db) 41

 2. ábra – Raktározó vállalatok által megtermelt nettó árbevétel megoszlása alágazatokszerint (2019) 42

 3. ábra –Raktározási ágazatban vállalatok számának megoszlása Magyarország egyes régiói

között (2019)............................................................................................ 42

 1. ábra – Raktározó vállalatok száma az egyes megyékben (2019) 43

 2. ábra – Foglalkoztatottak és munkanélküliek számának alakulása (2010 és 2020k  özött)  44

 3. ábra – Foglalkoztatottsági és munkanélküli ráta alakulása (2010 és 2020 között) 44

 4. táblázat – Raktározási foglalkoztatottak száma (2010-2015-2020) 45

 1. ábra – Raktározásban foglalkoztatottak száma nemek szerinti megoszlásban( 2010-2020) 46

 2. ábra – A magyarországi raktár, raktári berendezés logisztika alágazatra vonatkozó részletes foglalkoztatási adatok (főbb munkaügyi és teljesítménymutatók alapján „a           47

 1. táblázat – A magyarországi raktáripar főbb karakterisztikái – főbb munkaügyi és

teljesítménymutatók (2019)............................................................................................ 48

 1. táblázat – A raktár, raktári berendezés logisztika alágazatban foglalkoztatottak számavállalati létszámkategória szerint (választott évek, fő)           49

 1. ábra – Üres álláshelyek száma a raktározásban és a nemzetgazdaságban 2010és 2020 között (fő)      49

 2. ábra – A raktározásból származó munkanélküliek számának alakulása 2010 és2020 között

(ezer fő)............................................................................................ 50

 1. A FŐKEFE Siófoki üzemének foglalkoztatási jellemzői a hazai ágazatimunkaerőpiaci

demográfia tükrében............................................................................................ 50

 1. ábra – Működő vállalatok száma a Siófoki járásban – nemzetgazdaságiágazatok szerint (2019) 51

 2. ábra – Siófok tíz legnagyobb vállalata nettó árbevétel szerint (2019) 52

 3. ábra – Nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Siófoken (2019.december és 2020.

december között)............................................................................................ 53

IV.300 fős minta elemzése

 1. 300 fős kérdőíves lekérdezés adatainak elemzése 55

A cég bemutatása, a lekérdezés helyszínei............................................................................................ 55

A lekérdezettek jellemzői – A minta reprezentativitása............................................................................................ 56

A lekérdezés módszere, eredményessége............................................................................................ 56

Eredmények............................................................................................ 56

Az elemzés főbb következtetései............................................................................................ 58

 1. Javaslatok.............................................. 61

bottom of page