top of page

GINOP-5.3.5-18-2018-00081

Felkészülés a foglalkoztatást érintő változásokra, a foglalkoztatási válsághelyzetek megelőzésére és a válsághelyzetek kezelésének módjaira, érdekképviseleti szervezetek együttműködésével és Miskolci Egyetem bevonásával a raktározási ágazatban.

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA.jpg

GINOP-5.3.5-18-2018-00081- „Felkészülés a foglalkoztatást érintő változásokra, a foglalkoztatási válsághelyzetek megelőzésére és a válsághelyzetek kezelésének módjaira, érdekképviseleti szervezetek együttműködésével és Miskolci Egyetem bevonásával a raktározási ágazatban.” projekt keretében
a projektre vonatkozó a hatékony konzultációhoz szükséges munkaügyi témájú elemzések, adatgyűjtés (adatfelvétel) és feldolgozások, felmérések készítése.

Tartalomjegyzék
Elméleti keretek    3
Munkavállalók elégedettsége    3
Elégedettség mérése    6
Munkakörnyezet    7
Munkakörnyezet fizikai adaptációja    10
Munkakörnyezet ergonómiai adaptációja    11
Esélyegyenlőség    12
Munkavégzés során keletkező stressz    14
Munkavégzés során keletkező stressz kezelése    18
Munkavállalók motiválása    20
Empirikus tapasztalatok    27
Adatfelvétel    27
Adatfelvétel eredményei    30
Módszertan    31
Válaszokból levonható következtetések    32
Megállapítások    43
Felhasznált irodalom    46
Elemzés alapjául szolgáló kérdőív    51

GINOP-5.3.5-18-2018-00081- „Felkészülés a foglalkoztatást érintő változásokra, a foglalkoztatási válsághelyzetek megelőzésére és a válsághelyzetek kezelésének módjaira, érdekképviseleti szervezetek együttműködésével és Miskolci Egyetem bevonásával a raktározási ágazatban.” projekt keretében
kiadvány megírása, munkakörök szerinti bontásban a projekt által érintett ágazatban foglalkoztatottak részére.

TARTALOMJEGYZÉK

Vezetői összefoglaló    2
1.    Az előzetes kutatások eredményeinek összegzése    3
1.4.    Pilot program során megfogalmazott módszertani javaslatok    4
1.5.    Toborzás és kapacitásbővítés lehetséges útjainak számbavétele    4
2.    A pilot projekt beavatkozási pontjai és eredményei    6
2.1.    Toborzás és kapacitásbővítés lehetséges útjainak számbavétele    6
2.2.    A belépő dolgozók kompetenciájának felmérését segítő eszköz kialakítása    11
2.2.1.    A kiválasztási eljárások    12
2.2.2.    Speciális elvárások a raktározásiágazatban    14
2.2.3.    A munkaképesség vizsgálat lehetséges módjai    15
2.2.4.    A kialakításra került mérőeszköz létrehozásának és felhasználásának módszertana    17
2.3.    A munkavállalók dolgozói elégedettségének erősítése    21
2.3.1.    Az elégedettségre ható tényezők    21
2.3.2.    Elégedettség vizsgálata, módszerei    22
2.3.3.    Az elégedettséget erősítő tevékenységek, folyamatok    23
2.4.    Kilépő dolgozók távozási okának felmérését támogató eszköz kialakítása    25
2.4.1.    A fluktuáció hatása a szervezetekre    25
2.4.2.    A mérőeszköz kialakításának és felhasználásának módszertani szempontjai    26
Felhasznált források    28
Melléklet    30

bottom of page